Kokenutta HR-osaamista palveluna

Mikä HR-verstas?

HR-verstas vastaa ketterästi projektipohjaisiin ja muihin tilapäisiin henkilöstöjohtamisen ja sen kehittämisen osaamistarpeisiin koetellulla asiantuntevalla kokemuksella. Käsityöverstaan hengessä palvelu räätälöidään yhdessä juuri käsillä olevaan tarpeeseesi

Vektorigrafiikkakuva, jossa mukaeltuja ihmishahmoja ja kuva-aiheita. Teema yhdessä tekemisestä ja työskentelystä, eli yhteistyöstä.

Miten ja miksi HR-osaamista palveluna?

Vektorigrafiikkakuva, jossa mukaeltuja ihmishahmoja ja kuva-aiheita. Ihmishahmot yhdessä sytyttävät idea eloon. Teema yhdessä tekemisestä ja työskentelystä, eli yhteistyöstä.
HR on organisaation tukifunktio eikä ostettava palvelu, eikö vain?
Juu ja ei: organisaatio tarvitsee HR-toiminnon, mutta maailmassa, joka ylen aikaa monimutkaistuu, on vaikeaa pitää kaikkea osaamista oman henkilöstön käsissä. Monia erityisosaamisia tarvitaan harvakseltaan – näiden kehittäminen ja ylläpitäminen itse ei ehkä ole järkevää. Toisaalta muutokset organisaation toiminnassa voivat hetkellisesti lisätä jonkin HR-osaamisen määrällistä tarvetta, samoin  HR:n omien järjestelmien, prosessien ja osaamisten kehitys voi tuottaa tilapäisiä tarpeita. Usein on myös hyödyllistä saada ulkopuolista näkökulmaa, sparrailuapua.
 
Monenlaisissa tilanteissa onkin kätevää hankkia osaamista palveluna, ilman työsopimuksen sitovuutta ja rajoituksia. Projektiluontoinen osaamisen ostaminen toimii, myös HR-osaamisen kohdalla!

Kuka olen?

Takanani on reilun 35 vuoden työura tietotekniikkaa, palvelutuotantoa, liiketoimintaa ja HR:ää – etenkin näiden hallintaa ja kehittämistä. Kokemuksen ohella olen kerryttänyt osaamistani koulutuksin liikkeenjohdosta, sosiaalipsykologiasta, valmennuksesta ja  työoikeudestakin. Tältä taustalta voin tarjota konsultointina monipuolista ajantasaista osaamista. 

Työotteessani yhdistyy HR liiketoiminnan, etenkin palveluliiketoiminnan, tukena ymmärrykseen siitä, että organisaatioiden, prosessien ja työkalujen takana on aina ihminen.

Tarkempi esittely täällä antaa ehkä paremmin käsitystä siitä, miten osaamisellani ja kokemuksellani voisin auttaa ratkomaan HR-osaamistarpeitasi.

Valokuva Esa Torniaisesta, värikuva potretti. Kuvaaja: Tuukka Toivanen
Kuva: © Tuukka Toivanen